افزایش ناامنی‌ها باعث تضعیف اقتصاد شمال شده‌ است!

ولایت‌های جوزجان، فاریاب، کندز؛ شاهراه‌های ترانزیتی را به روی تجاران بلخ باز می‌کرد، به دلیل ناامنی در این ولایت‌ها این شاهراه‌ها خطرآفرین شده است و این عمده‌ترین تاثیر جنگ در این ولایات، روی بلخ است…

ادامه مطلب