شورای امنیت ملی:

دلیل اصلی افزایش کشتار غیر نظامیان استفاده طالبان به عنوان سپر انسانی از آنان است

شورای امنیت ملی کشور در واکنش به گزارش تازه یوناما در رابطه به تلفات ملکی در ۹ ماه گذشته، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که عامل اصلی افزایش تلفات ملکی استفاده گروه طالبان از آنان به عنوان سپر انسانی است. شورای امنیت ملی همچنان تاکید کرده که طالبان از مساجد و مکاتب به عنوان سنگر استفاده می‌نمایند.

ادامه مطلب