اندرابی: امنیت شاهراه‌ها در اولویت وزارت داخله است

سرپرست وزارت امور داخله می‌گوید که تامین امنیت شاهراه‌ها اولویت وزارت امور داخله است و مسیرهای بغلان و اندخور که ساحات اخاذی طالبان که در آن طالبان به آزار و اذیت مسافران می‌پرداختند، پاکسازی شده است.

ادامه مطلب