وقوع دو انفجار در کابل

پولیس کابل تأیید می‌کند که دو انفجار ناشی از ماین کنار جاده‌ای امروز یکشنبه(۲۳ سنبله) در ساحه کوته سنگی و ولسوالی پغمان به وقوع پیوسته است.

ادامه مطلب