افزایش ناامنی‌ها، گنگ بودن روند صلح و تاثیر آن بر زندگی مردم

افزایش ناامنی‌ها، جرایم جنایی و تروریستی، حضور طالبان در شاهراه‌ها، زمزمه خروج زودهنگام قوای امریکایی و همچنان گنگ بودن سرنوشت روند صلح کشور مستقیماً بر زندگی مردم تاثیر گذاشته و آنان را هراسان ساخته است.

ادامه مطلب