دست‌راست البغدادی در استانبول دستگیر شد

گزارش‌ها حاکی است که معاون مورد اعتماد ابوبکر البغدادی رهبر معدوم گروه تروریستی داعش که شهروند افغانستان است، در عملیاتی در شهر استانبول دستگیر شده است

ادامه مطلب