ابوبکر بغدادی در بازداشت امریکایی‌ها است

برخی از منابع « الحشدالشعبی» عراق می‌گویند که نیروهای امریکایی ابوبکر البغدادی بازداشت کرده و به مکان نامعلومی انتقال داده‌اند

ادامه مطلب