محقق در دیدار با سفیر روسیه:

برای مبارزه با تروزیزم، اتحاد جهانی نیاز است

محمد محقق، رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان در دیدار با سفیر روسیه در کابل گفت که برای مبارزه با تروریزم، اتحاد جهانی نیاز است

ادامه مطلب