وزیر خارجه:

منطقه از بازگشت «امارت طالبان» حمایت نمی‌کند

وزیر امور خارجه می‌گوید که کشورهای اثرگذار منطقه و جهان روی عدم بازگشت به اصطلاح «امارت» و رسیدن به راه حل سیاسی با اراده مردم افغانستان اتفاق نظر دارند

ادامه مطلب

فراگیر بودن دروغین «امارت» طالبان

مدت‌هاست، پاسخ پیش‌فرض این گروه به سئوالات مربوط به رویكرد آن‌ها در حكومت‌داری، انتخابات و فلسفه قضایی گرفته تا آزادی بیان و حقوق زنان، از یک مفهوم مبهم – امارت «اسلامی فراگیر» تشکیل شده است

ادامه مطلب