امام‌علی رحمان برنده نتیجه ابتدایی انتخابات تاجیکستان شد

مطابق نتایج اولیه انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، امام‌علی رحمان برای پنجمین بار متوالی برنده انتخابات اعلام شد.

ادامه مطلب