آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش چهاردهم- رضامحمدی- شاعر
کسایی، عمرش را صرف نوشتن مقتل کرده است، بیشترین شعر او در همین ژانر و به همین شیوه است. در این قصیده که به اسلوب نوشته شده، نخست با تشبیب و تمهید که وصف فصل و شرح حال است شروع می شود و با ذکر مصیبت کربلا اوج می‌گیرد

ادامه مطلب