روند صلح؛ احتمال تبادله بزرگ‌ترین قاچاق‌بر مواد مخدر با شهروند امریکایی

گزارش‌ها حاکی است که امریکا قصد دارد بزرگ‌ترین قاچاقبر مواد مخدر را در بدل امتیازگیری در روند صلح وامریکایی ربوده شده در افغانستان، آزاد کند

ادامه مطلب