اسماعیل خان خواستار بررسی جدی طرح جدید امریکا برای صلح افغانستان شد

محمد اسماعیل خان از فرماندهان پیشین جهادی در غرب کشور می‌گوید که طرح تازه امریکا باید به صورت جدی بررسی شود و سیاسیون افغانستان می‌خواهند یک طرح افغانی را مطرح کنند که مور پذیرش شهروندان قرار بگیرد و موفق‌تر از طرح امریکا باشد

ادامه مطلب

آیا امریکایی‌ها رسماً از دموکراسی دست می‌کشند!

حمایت متوسط از دموکراسی به خصوص در میان حامیان رییس جمهور نوعی برگه تایید برای بحران مرتبط با قانون اساسی است. بنابر این، ارتش درحال بررسی احتمال مداخله برای موقعی است که ترامپ بخواهد هرج و مرج انتخاباتی ایجاد کند و نخواهد که شکست خود را بپذیرد

ادامه مطلب