آیا امریکایی‌ها رسماً از دموکراسی دست می‌کشند!

حمایت متوسط از دموکراسی به خصوص در میان حامیان رییس جمهور نوعی برگه تایید برای بحران مرتبط با قانون اساسی است. بنابر این، ارتش درحال بررسی احتمال مداخله برای موقعی است که ترامپ بخواهد هرج و مرج انتخاباتی ایجاد کند و نخواهد که شکست خود را بپذیرد

ادامه مطلب