وزیر خارجه ترکیه:

نشست صلح افغانستان در اپریل در استانبول برگزار می‌شود

مولود چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه می‌گوید که این کشور برای برگزاری نشستی در پیوند به روند صلح افغانستان در ماه اپریل آمادگی می‌گیرد

ادامه مطلب