زنان:

اولویت کشور مبارزه با فقر است نه اعمال محدودیت بر زنان

خبرگزاری دید: روز سه شنبه هفته گذشته کابل شاهد دو تجمع اعتراضی زنان علیه آنچه اعمال محدودیت از سوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طا-لبان بر زنان خوانده می‌شود، بود. این گزارش روایتی است پس از پراکنده شدن زنان از سوی نیروهای طا-لبان.

ادامه مطلب