وزیر خارجه ایران:

ما به دنبال امضای سندی جامع هستیم که منافع دو کشور در آن تامین شود

وزیر امور خارجه ایران در دیدار با معین سیاسی وزیر امور خارجه افغانستان با اعلام حمایت از روند مذاکرات صلح به رهبری کابل، تاکید کرد که ایران خواهان امضای سند جامعی است که منافع دو ملت را به بهترین وجه تامین کند.

ادامه مطلب