رییس جمهور:

جایدادها و املاک دولتی غصب شده باید پس گرفته شود

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور گفته است که املاک و جایدادهای دولتی که غصب شده، باید پس گرفته شود

ادامه مطلب