مشاور امنیت ملی و فرستاده ویژه ایران در باره امنیت دو جانبه و روند صلح گفت‌وگو کردند

خبرگزاری دید: حمدالله محب مشاور امنیتی ملی کشور با ابراهیم طاهریان فرد فرستاده ویژه ایران در امور افغانستان دیدار کرده و روی امنیت دوجانبه و روند صلح تبادل نظر کردند.

ادامه مطلب