حمله به بامیان؛ حمله به قلب امنیت کشور

نکته مهم آن است که این حمله دقیقاً در فردای نشست جنوا صورت گرفت و این نشان می‌دهد که پاسخ خواست‌های جهانی در این نشست برای آتش‌بس در افغانستان نه‌تنها مثبت نیست، بلکه گروه‌های تروریستی تا قلب امن‌ترین ولایت‌های افغانستان نیز پیش‌روی می‌کنند

ادامه مطلب