آیینه کربلا

ویژه محرم- بخش ۲۳- رضا محمدی- شاعر
درین شعر که مدحیه شاهی از خاندان علوی‌ست، با مدح شاه اولیا شروع کرده و با قصه کربلا اوج داده است.

ادامه مطلب