انتحاری‌ها آدرس مشخص ندارند/ خطر در پهلوی ما خوابیده!

«ستون پنجمی» که در ادبیات سیاسی افغانستان از دو سال بدین‌سو استفاده بسیار دارد. حالا این ستون پنجم در جامعه نیز آمده است. فردی که مثل همه است و شناسایی‌اش دشوار…

ادامه مطلب