غزنی؛ زخم تازه بر پیکر انتخابات

درست است که کمیسیون انتخابات به خواست معترضان پاسخ داده است، اما فراموش نباید کرد که چنین تصمیمی به تنش‏‌های قو‏می در کشور می‏‌افزاید و درعین حال به میزان بی‌اعتمادی افکار عمومی نسبت به انتخابات اضافه می‏‌کند…

ادامه مطلب