رویترز:

رییس جمهور غنی طرح برگزاری انتخابات زود هنگام را در نشست ترکیه مطرح می‌کند

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که محمداشرف غنی، رییس جمهور کشور طرحی را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در شش ماه آینده، به نشست استانبول که قرار است در ماه آینده میلادی برگزار شود، ارائه می‌کند

ادامه مطلب