انتقال سفارت امریکا به قدس؛ چرا اکنون؟

بسیاری بر این باور هستند که اقدامات ترامپ مبنی بر خروج امریکا از توافق‌نامه اقلیمی پاریس، فرمان وی برای ایجاد محدودیت برای مهاجرت به امریکا و هم‌چنین خروج از توافق هسته‌ای با ایران و اکنون مسئله بیت‌المقدس، به دلیل آن صورت می‌گیرد که پرونده رسوایی روس گیت را لاپوشانی کند…

ادامه مطلب