آینده ما یا آینده ماشین‌ها؟

هوش مصنوعی اشتباه نمی‌کند، برای همین باید ترسید

میلیارد‌ها تفاوت ظریف فرهنگی، دینی، سیاسی، جنسی و اخلاقیِ آدمیان چگونه بهینه‌سازی می‌شود؟ بدون دستورالعملی مبتنی بر ارزش‌های انسان‌گرایانه، وقتی هوش مصنوعی برای کسی بهینه‌سازی می‌شود که اصلاً شبیه شما نیست، چه می‌شود؟

ادامه مطلب

کروموزوم انسان سنگین‌وزن‌تر از انتظار دانشمندان است

هر سلول انسان معمولاً ۲۳ جفت کروموزوم یا در مجموع ۴۶ کروموزوم دارد و در آن‌ها ۴ نسخه از جفت‌های دی‌ان‌ای ساخته شده از ۳.۵ میلیارد مالیکول قرار دارد

ادامه مطلب

انسان چیست؛ انبوهی از دیوانگی با اندکی عقل‌؟

آنچه ما هستیم واقعاً این‌ها نیست؛ ما از بنیاد «عاملانی عقلانی» هستیم. این پیش‌فرض مزایای خاصی دارد، چراکه رفتار اقتصادی و اجتماعی چنین عاملانی را می‌توان پیش‌بینی کرد. درواقع رفتار‌های آنان را می‌توان شکل داد، برانگیخت و حتی مهندسی کرد

ادامه مطلب