مذاکرات دوحه؛ امید به صلح با انسجام درونی

طالبان همه تلاش خود را به کار می‌بندد تا قبل از پایان یافتن مأموریت ترامپ در قامت رییس جمهور امریکا، روند مذاکرات صلح، حتی با حداقل نتایج مطلوب را به سرانجام برساند؛ زیرا در غیر این صورت، ممکن است با استقرار بایدن در جایگاه سلف خود در کاخ سفید، ورق برگردد و فرصت طلایی ایجادشده توسط ترامپ برای طالبان، برای همیشه از دست برود

ادامه مطلب