پیروزی بایدن و انعکاس آن در افغانستان؛ از پیام‌های تبریکی تا امیدواری‌ها در روند صلح

نظرات کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان که همه حول محور امنیت و آرامش در افغانستان می‌چرخد، نشان می‌دهد که حضور بیست ساله امریکا در افغانستان امنیت این مردم را تامین نتوانسته است

ادامه مطلب