وقوع انفجار در غرب کابل

دقایق قبل صدای انفجاری در ساحه دشت برچی واقع در غرب شهر کابل و در نزدیک شفاخانه ۱۰۰ بستر شنیده شده است

ادامه مطلب