انفجار در غرب کابل/ هدف مرکز آموزشی بوده است

لحظاتی پیش انفجاری در ساحه پل خشک مربوط حوزه سیزدهم امنیتی شهر کابل رخ داده است.

ادامه مطلب