سرپرست پولیس پروان هدف انفجار ماین قرار گرفت

گزارش‌های حاکی است که موتر حامل سرپرست فرماندهی پولیس پروان و آمر امنیت این ولایت هدف انفجار ماین قرار گرفته است.

ادامه مطلب