سفارت انگلستان در کابل از نامزدان خواست ادعای پیروزی زودهنگام نکنند

سفارت انگلستان در کابل مشارکت رأی دهندگان را در روند انتخابات کشور تبریک گفته و از تمام نامزدان و حامیان آن‌ها خواست ادعای پیروزی زودهنگان نکنند و به حاکمیت قانون احترام داشته باشند

ادامه مطلب