روز فرهنگی اهل هنود و سیک در تقویم رسمی کشور درج می‌شود

ریاست جمهوری خبر داد که بر اساس دستور رییس جمهور غنی، روز فرهنگی هندوها و سیک‌های افغانستان در تقویم رسمی کشور درج خواهد شد

ادامه مطلب

حمله بر درمسال سیک‌ها در کابل؛ هند تیمی برای بررسی می‌فرستد

گزارش‌ها حاکی از آن است که تیم آژانس تحقیقات ملی هند برای بررسی حمله تروریستی بر درمسال هندوها و اهل سیک، به زودی وارد کابل خواهد شد.

ادامه مطلب