عربستان درآینده اورانیوم استخراج خواهد کرد

کشور شاهی عربستان که بزرگترین صادر کننده نفت در جهان است، به تازه‌گی اعلام کرده که برای خودکفایی در زمینه انرژی، اقدام به استخراج اورانیوم خواهد کرد

ادامه مطلب