حفظ آبدات تاریخی و احیای میراث‌های فرهنگی، اولویت دولت افغانستان

ارزش‌های دینی و فرهنگی اساس جامعه و نظام سیاسی ما را مستحکم می‌سازد و با توجه به این ارزشمندی، دولت افغانستان همواره در راستای حفظ آبدات تاریخی و احیای میراث‌های فرهنگی تلاش نموده و سرمایه‌گذاری در این بخش را در اولویت‌های کاری خویش قرار داده است.

ادامه مطلب