اومیکان سردترین دهکده زمین

به تازگی تصاویری از سردترین دهکده زمین با دمای متوسط(منفی ۵۰) درجه سانتیگراد ثبت شده است

ادامه مطلب