محمد محقق: خودکامه‌گی وضعیت کشور را بحرانی می‌کند

حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و عضو ارشد ایتلاف نجات، شام روز گذشته به دیدار عطا محمد نور والی بلخ، عضو راشد ایتلاف نجات و رییس اجرایی جمعیت اسلامی رفته است

ادامه مطلب