تاخیر در تبادله زندانیان؛

ابراز نگرانی روسیه از تضعیف تلاش‌های بین‌المللی روند صلحسخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفته است تأخیر در تبادله زندانیان تلاش‌های بین‌المللی را تضعیف خواهد کرد.

ادامه مطلب