گفت‌وگو اختصاصی با کولایی و ایشیک؛ «قزاقستان با آتش بازی می‌کند»

البته از منظر قزاقستان باید بگویم این کشور با آتش بازی می کند چرا که شمال قزاقستان و شهرهایی مانند پتروپاولا محل یک بمبگذاری دموگرافیگ دوره استالین هستند و جمعیتی با اکثریت روس در آنجا ساکن است

ادامه مطلب