پایان بلای ترامپ

انتخاب ترامپ، هشداری جدی برای جامعه فکری جهان بود که در طراحی نظریه‌های اصلاحی مجدانه تر بکوشند. مردی که در چهار سال ریاستش، به اندازه پنجاه سال، تاوان به جهان و به امریکا وارد کرد

ادامه مطلب