وادی فرغانه؛ بهشت بابرشاه پس از شوروی

پس از عبور از مزارع گندم با پس‌زمینه دندانه دندانه قله‌های پوشیده از برف، سبد پربار میوه‌ وطن محبوب بابُر، منظره را کامل می‌کند. سی سال پیش هرچه بوده، اکنون خبری از کارخانه پنبه در این دره نیست. فرغانه دوباره همان بهشت روی زمینی است که در زمان بابُر بوده

ادامه مطلب