مکتب سیدالشهدا در غرب کابل بازسازی می‌شود

به دنبال انفجار خونین روز شنبه در غرب کابل، کار بازسازی مکتب سید‌الشهدا که آماج انفجار قرار گرفت، آغاز شده است

ادامه مطلب