اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری سوگند یاد کردند

همایون حامد، مریم زرمتی و عبدالقیوم نظامی برای شش سال و سیدمحمد هاشمی و فرخ‌لقا برای سه سال به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری، مراسم تحلیف به‌جای آوردند.

ادامه مطلب