امریکا چگونه می‌تواند بحران افغانستان را جمع کند؟

با توجه به توافق‌نامه امریکا-طالبان، رییس جمهور بایدن روند خروج سریع نیروها را از افغانستان به ارث برد که مبتنی بر شرایط نیست. اکنون ایالات متحده باید شرایط معنادار را دوباره مطرح کند که در صورت عدم تحقق آن، تعهدات خود را به حالت تعلیق در آورد

ادامه مطلب

موقف ارگ در برابر بلخ «تساهل سیاسی» نیست، بحران مشروعیت است

ارگ به طور آگاهانه در پی حذف چهره‌های مخالف خود در سیاست داخلی است؛ چنان‌که تاکنون بسیاری از سران احزاب مخالف خود را خانه‌نشین یا تبعید کرده است

ادامه مطلب