دانش:

قانون اساسی محور برنامه صلح حکومت است/ بدون صلح عادلانه، منازعه جدید خلق می‌شود

معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که تداوم قانون اساسی محور برنامه صلح حکومت است و بدون صلح عادلانه، هر گونه توافقی منجر به منازعه دیگر می‌شود.

ادامه مطلب