سه تن به اتهام فروش دوربین بزبزک در کابل بازداشت شدند

خبرگزاری دید: پولیس کابل می‌گوید که سه تن به ظن فروش دوربین سلاح که به «بزبزک» مشهور است، در مربوطات حوزه هژدهم شهر کابل بازداشت شده‌ است

ادامه مطلب
صالح:

اسلحه دفع تک‌تیر اندازان طالبان موفقانه آزمایش شده است

معاون اول ریاست جمهوری گفته است که آزمایش وسیله دفع حملات تک‌ تیرانداز طالبان موفقانه انجام شده است.

ادامه مطلب