بزرگترین مرکز گروه تروریستی داعش در کابل کشف شد

ریاست امنیت ملی یک مرکز بزرگ گروه تروریستی داعش را در شهر کابل، منطقه کوته‌سنگی کشف کرد

ادامه مطلب