بسم‌الله محمدی به مردم:

علیه طالبان بسیج شوید، دولت امکانات را فراهم می‌کند

خبرگزاری دید: بسم‌الله خان محمدی سرپرست وزارت دفاع ملی از مردم خواسته که علیه طالبان بسیج شوند و دولت امکانات نظامی را برای جنگ بر ضد طالبان فراهم می‌کند

ادامه مطلب

بسم‌الله محمدی سرپرست وزارت دفاع شد

خبرگزاری دید: بسم‌الله محمدی که قرار بود به عنوان سرپرست وزارت امور داخله تعیین شود، به عنوان سرپرست وزارت دفاع ملی معرفی شده است

ادامه مطلب

بسم‌الله محمدی به عنوان سرپرست جدید وزارت داخله تعیین شد

خبرگزاری دید: گزارش‌ها می‌رساند که بسم‌الله محمدی از سوی رییس‌ جمهور محمداشرف غنی به عنوان سرپرست جدید وزارت امور داخله تعیین شده است. قرار است آقای محمدی در روزهای آینده کارش را به عنوان سرپرست این وزارت آغاز کند

ادامه مطلب