خروج امریکایی‌ها؛ بمب‌افکن‌های بی ۵۲ وارد منطقه شد

بمب‌افکن‌های بی ۵۲ امریکایی برای خروج مصئون نیروهای ایالات متحده از افغانستان به منطقه رسیده است

ادامه مطلب