بازداشت چهار مسئول بندر تورغندی به اتهام فساد

وزارت داخله کشور اعلام کرده است که پولیس مبارزه با جرایم سنگین این وزارت روز گذشته چهار تن از کارمندان بند تورغندی هرات را بازداشت و به کابل منتقل کردند.

ادامه مطلب