بند کمال خان افتتاح شد

بند کمال خان در ولایت نیمروز از سوی رییس جمهور غنی و معاونانش رسماً با فشردن دکمه جریان یافتن آب افتتاح شد

ادامه مطلب